Φώτιος Χαράλαμπος Λημναίος – Ηλεκτρολόγος


Γιατί αποφάσισα να βοηθήσω το «μαζί» για τον Κορυδαλλό που μας αξίζει:

 Είμαι πολίτης αυτής της πόλης. Επιθυμώ να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις, για τη βελτίωση των συνθηκών, προκειμένου το παιδί μου και κάθε παιδί αυτού του Δήμου να ζήσει με αξιοπρέπεια.

Οικογένεια:

Έγγαμος με ένα παιδί, ηλικίας 111/2 ετών

Εκπαίδευση:

Απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Ηλεκτρολογικός Τομέας – Τμήμα Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας

Αγγλικά:              Επίπεδο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH / LOWER

Εργασιακή εμπειρία:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ:            
– Εσωτερικών, ηλεκτρολογικών, εγκαταστάσεων                                           
– Πλοίων
– Φωτεινής Σηματοδότησης με πλήρη εξειδίκευση σε όλους τους τομείς

Κοινωνική Δράση:         
 Εθελοντής Αιμοδότης

– Εθελοντής Πυροφύλακας στο Δήμο Βύρωνα το έτος 1992 και στο Δήμο Ηλιούπολης το έτος 1993

–  Μέλος του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού

Ενδιαφέροντα:               
– Μουσική

– Παραδοσιακοί χοροί

– Κατασκευή κοσμημάτων και λοιπών χειροτεχνιών

Επικοινωνία:                     
τηλ. 6949-203517

Email bobgp7@gmail.com

https://www.facebook.com/bob.lim.984