Συνεργασίες – Οικογένεια – Ευπαθείς ομάδες


Συνεργασίες φορέων

 • Συνεργασία με όμορους δήμους και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Δημιουργία Μητρώου Κοινωνικών Φορέων και συνεργασία με τους φορείς για βοήθεια σε επίπεδο κατάρτισης, περίθαλψης, αλληλεγγύης, αιμοδοσίας, κ.λπ.
 • Δικτύωση κοινωνικών υπηρεσιών για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη και μείωση της γραφειοκρατίας
 • Πλήρης διαφάνεια για το περιεχόμενο των δράσεων συνεργασίας.
 • Αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την χρηματοδότηση νέων κοινωνικών προγραμμάτων και για τη συνέχιση των ήδη υπαρχόντων

Στήριξη της οικογένειας

 • Επέκταση δομών για την παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους εντός του οικείου περιβάλλοντός τους (Βοήθεια στο Σπίτι) – Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, για άμεση παρέμβαση όταν χρειάζεται.
 • Στήριξη των δομών προσωρινής φιλοξενίας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) έτσι ώστε οι φροντιστές τους να έχουν τον χρόνο να διευθετήσουν τις καθημερινές τους υποχρεώσεις
 • Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών αδυνάτων οικονομικά και κοινωνικά οικογενειών. Ενίσχυση δομών δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΑμεΑ)
 • Όλα τα παιδιά σε δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς.
 • Στήριξη κακοποιημένων γυναικών
 • Σύσταση και λειτουργία ΟΠΑ (ομάδα παιδικής προστασίας) στον Δήμο για την καλύτερη και αμεσότερη αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων.
 • Πολιτική ενθάρρυνσης των οικογενειών για συμμετοχή σε αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα.
 • Ενίσχυση πολύτεκνων, τρίτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών (π.χ. από καταστήματα της περιοχής προσφορά προϊόντων με έκπτωση κ.λπ.).
 • Ενίσχυση των Κέντρων κοινότητας του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών (νομική, ιατρική, ψυχολογική).
 • Οργανωμένη και στοχευόμενη ενημέρωση με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας (ψυχολογικής, λεκτικής, οικονομικής, σεξουαλικής, σωματικής) στο οικογενειακό, το επαγγελματικό ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης για γυναίκες που βιώνουν ψυχοπιεστική συνθήκη ζωής (ανεργία, μονογονεϊκή οικογένεια, μετανάστευση, ειδικές δυσκολίες, κ.ά.) να μπορούν να απευθύνονται για συμβουλευτική, ψυχολογική παρέμβαση, επαγγελματική συμβουλευτική, νομικές συμβουλές καθώς και παραπομπές σε άλλες συνεργαζόμενες δομές όποτε αυτό χρειάζεται.
 • Σχολή Γονέων: Ο θεσμός να επεκταθεί σε όλα τα σχολεία του Κορυδαλλού σε συνεργασία και με την περιφέρεια.
 • Ιατροπαιδαγωγική μονάδα: Να στελεχωθεί κατάλληλα τόσο για την αξιολόγηση, όσο και για τις θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική).

 Δράσεις – Ευπαθείς ομάδες

 • Υποστήριξη της τρίτης ηλικίας με βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των ΚΑΠΗ και ενεργό συμμετοχή τους στην καθημερινότητα.
 • Δημιουργία Δημοτικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα χρήματα θα προέρχονται από δωρεές ή αντιμισθίες αιρετών και θα προορίζονται για την στήριξη των ευπαθών ομάδων.
 •  Ίδρυση δημοτικού λαχανόκηπου όπου, έναντι ενοικίου, οι χρήστες θα προσφέρουν μέρος της παραγωγής στο κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου.
 • Διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση της δομής του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου».
 • Θεσμοθέτηση χαριστικού παζαριού όπου σε χώρους του Δήμου θα διατίθενται μεταχειρισμένα ή / και καινούργια προϊόντα.  
 • Δημιουργία παρατηρητηρίου κοινωνικών προβλημάτων και κυρίως προβλημάτων ανεργίας, εκπαίδευσης, σχολικής αποτυχίας και διαρροής, κοινωνικού αποκλεισμού, ισότητας για την επιτυχή αντιμετώπισή τους.
 • Αναδιοργάνωση της στήριξης των απόρων και των αστέγων δίνοντας έμφαση σε πρωτοβουλίες επανένταξής τους στον κοινωνικό ιστό.
 • Άσκηση πίεσης στην κεντρική εξουσία για σίτιση στο σύνολο των μαθητών.
 • Συνεργασία φορέων για λύση στο θέμα της στέγασης και της σίτισης των ευπαθών ομάδων.
 • Αναβάθμιση του κοινωνικού παντοπωλείου και κοινωνικού φαρμακείου.
 • Γραφείο Στήριξης Ανέργων, που πέρα από την καταγραφή, να προσφέρει εκπαίδευση, επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και συνεργασίες με εταιρίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.