Αθλητισμός


Άμεση αξιοποίηση της περιοχής των παλαιών λατομείων για αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο Κορυδαλλός παρά την αυξημένη ζήτηση είναι τελευταίος στις Αθλητικές εγκαταστάσεις ανά κάτοικο.
 • Άμεση αξιοποίηση του περαστικού δάσους του Κορυδαλλού για αθλήματα που σχετίζονται με τους ορεινούς όγκους π.χ. πεζοπορίες, ορεινή ποδηλασία κ.λπ.).
 • Ενοποίηση του Ορεινού όγκου του Κορυδαλλού με τους γειτονικούς (π.χ. Κήπο του Διομήδους, Μονή Δαφνίου κ.λπ. για την διεύρυνση των δράσεων).
 • Αναβάθμιση υφιστάμενων δομών.
 • Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χώρων μέσα στον αστικό ιστό (π.χ. παλαιός κινηματογράφος Ρίο, παλαιό 12ο Δημοτικό κ.λπ.).
 • Ενίσχυση, μέσω του θεσμού των ανοικτών σχολείων, των εγκαταστάσεων για να είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, ενισχύοντας την ασφάλεια τους.
 • Διοργάνωση δραστηριοτήτων υπερτοπικής εμβέλειας.
 • Προώθηση του Οικογενειακού αθλητισμού (πεζοπορίες κ.λπ.).
 • Δράσεις Ενημέρωσης Πληροφόρησης του προσωπικού που ασχολείται με τον αθλητισμό είτε αυτό είναι προσωπικό του δήμου είτε των σωματείων για να αναβαθμιστεί συνολικά το επίπεδο της προπονητικής στον Κορυδαλλό συνολικά.
 • Πιστοποίηση του προσωπικού που ασχολείται με παιδιά. 
 • Διεύρυνση δράσεων/προϊόντων/υπηρεσιών αθλητισμού με σκοπό την κάλυψη των αναγκών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων-στόχων.
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων δράσεων φορέων για διάφορες κοινωνικές ομάδες – στόχους.
 • Γήπεδα ανοιχτά, διαθέσιμα και προσβάσιμα σε όλους.
 • Άμεση καταγραφή και προγραμματισμός επισκευής των περιφερειακών γηπέδων.
 • Καθιέρωση εταιρικών, συλλογικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.
 • Ουσιαστική στήριξη των αθλητικών σωματείων.
 • Εκμετάλλευση και αξιοποίηση ευκαιριών και προγραμμάτων (χρηματοδότησης κ.λπ.) για τον αθλητισμό.