Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019 09:06

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πρόληψη

Ιωάννης Κυριαζής, MD ,PhD, Ιατρός Παθολόγος – Διαβητολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

Καθώς η υγεία των πληθυσμών δοκιμάζεται σημαντικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης και το θέμα έχει ήδη μελετηθεί ήδη και από τον Π.Ο.Υ., όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για άλλες χώρες , με τις σωστές επιλογές ικανών επιστημόνων και τεχνοκρατών , με συναίνεση και από κοινού προσπάθειες, θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε  στην αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας της χώρας μας , με στόχο να μπορεί να παρέχεται σε ολόκληρο τον πληθυσμό περίθαλψη σε όλα τα επίπεδα .

Η έλλειψη προσβασιμότητας στις  πρωτοβάθμιες υπηρεσίες  υγείας δημόσιου χαρακτήρα ,  έχει σαν αποτέλεσμα και την περαιτέρω οικονομική  επιβάρυνση των ατόμων και της οικογένειάς τους και ενδεχομένως δημιουργεί ανάγκες πρόσβασης σε δομές κοινωνικής προστασίας.

Στο τομέα της πρόληψης στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Όμως ακόμη κι αν ξεχάσουμε την κρίση, η γήρανση του πληθυσμού που συνεπάγεται αναπόφευκτη πολυνοσηρότητα, οδηγεί σε κατάρρευση των συστημάτων υγείας, ακόμη και χωρίς οικονομική κρίση. Οι δείκτες μας δεν πάνε καλά και με το δημογραφικό, το βρίσκουμε μπροστά μας. Και υπάρχει και το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Σχετική μελέτη του Π.Ο.Υ. προαναγγέλλει σοβαρότατο πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς η ανεργία των νέων επιδρά στην ψυχική τους υγεία, στην οικογένειά τους και έτσι ξεκινά ένας φαύλος κύκλος.

Υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν μια καλύτερη υγεία, περισσότερη προστασία στους ευάλωτους, μεγαλύτερη βιωσιμότητα στο σύστημα, καλύτερες επιλογές για αποδοτικότητα κλπ.

Ο στόχος αυτής της  αναμόρφωσης πρωτίστως πρέπει να αφορά την αναδόμηση  της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της επαγόμενης πρόληψης.

Αυτοί είναι οι δύο πυλώνες του συστήματος υγείας που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν , αλλά ουσιαστικά ούτε και  υπήρχαν σε πλήρη οργάνωση  ποτέ στη χώρα μας , είναι όμως οι δύο τομείς που παρέχουν τις μεγαλύτερες εξοικονομήσεις στα συστήματα υγείας.

Επίκεντρο των προσπαθειών μας  θα πρέπει είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη, η ενσωμάτωση της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη , η εκτίμηση των υγειονομικών αναγκών, οι μετρήσεις αποδοτικότητας των παρεμβάσεων υγειονομικής πολιτικής και η αξιολόγηση των τεχνολογιών που συνδέονται με την υγεία.

Ο σχεδιασμός της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ικανοποίηση των αναγκών που παρουσιάζει ο Έλληνας πολίτης .

Για να επιτευχθεί αυτό , απαραίτητος είναι ο έλεγχος των εισροών, η οργάνωση, η διαχείριση και η παραγωγή συγκεκριμένων υπηρεσιών προκειμένου αυτές να εξυπηρετούν αποτελεσματικά τον χρήστη των υπηρεσιών και ιδιαίτερα σε υγειονομικές περιφέρειες των οποίων οι ασθενείς εμφανίζουν μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, υψηλά ποσοστά ανεργίας και κατάθλιψης και χαμηλούς δείκτες πρόληψης και προαγωγής υγείας.

 Επίσης βασικός άξονας στον οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση είναι η προσαρμογή της μονάδας πρωτοβάθμιας φροντίδας στην τοπική κοινωνία στις υπάρχουσες ανάγκες που παρουσιάζει , στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού και γενικότερα όλες οι ενέργειες θα πρέπει να προσαρμόζονται στο προφίλ του ασθενή, στην αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, στην ανάπτυξη εποικοδομητικού και ουσιαστικού διαλόγου και στην μείωση του αποκλεισμού και των κοινωνικών ανισοτήτων.