Συνάντηση υποψήφιου Δημάρχου Νίκου Κατσούλη με στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019 04:24

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Νίκος Κατσούλης και μέλη της δημοτικής κίνησης «Μαζί» συναντήθηκαν με την Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Αθανασία Καϊτατζή.

Συζητήθηκαν εκτενέστατα θέματα σχετικά με την στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο και κατ’ επέκταση και σε επίπεδο Δήμου. Ενημερωθήκαμε μεταξύ άλλων για την πορεία της ανακύκλωσης, και για τα μέτρα και τις δράσεις που προωθούνται από το ΥΠΕΝ και άλλα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς (όπως ο ΕΟΑΝ) για την υποστήριξη των Δήμων.

Βασικός στόχος είναι η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων, η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων – βιοαποβλήτων, με έμφαση στη διαλογή στην

πηγή, η ανάκτηση ενέργειας ως συμπληρωματική μορφή διαχείρισης και η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ.

Με το νόμο 4496/2017 τροποποιήθηκε το βασικό θεσμικό πλαίσιο (ν. 2939/2001) για την εναλλακτική διαχείριση στη χώρα μας, από όπου απορρέει η υποχρέωση για οργάνωση χωριστής συλλογής των αποβλήτων υλικών τόσο από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) συσκευασιών, όσο και από τους Δήμους.

Ο Δήμος Κορυδαλλού δυστυχώς δεν τηρεί καν τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης», Ν. 4496/2017, κ.ά.). Ειδικότερα θα πρέπει να: 

  • Υιοθετήσει έναν νέο Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου, ο οποίος θα πρέπει πρωτίστως θα εμπεριέχει την ιεράρχηση των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων, δίνοντας έμφαση στη διαλογή στην πηγή.
  • Επικαιροποιήσει το ισχύον Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που διαθέτει.
  • Εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, η λειτουργία του οποίου έχει ξεκινήσει από το 2017.
  • Σχεδιάσει και οργανώσει την χωριστή συλλογή για 4 τουλάχιστον διακριτά ρεύματα ανακυκλώσιμων αποβλήτων και των βιοαποβλήτων.
  • Προωθήσει δράσεις ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης των δημοτών και των επιχειρήσεων για την χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα και γυαλί), αλλά και των οργανικών αποβλήτων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης και άλλων ανακυκλώσιμων ή μη αποβλήτων.

Τέλος ο Δήμος μπορεί να προβεί, με την επιφύλαξη των προβλέψεων του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής, στην υλοποίηση Πράσινου Σημείου, Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων και Μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων. 

More in this category: « Το Μαζί στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Το «μαζί» στις κοινωνικές υπηρεσίες »

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top