Ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές του Κορυδαλλού στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Κορυδαλλός 29/04/20

Ο επικεφαλής του «μαζί» κατέθεσε το παρακάτω σχέδιο ψηφίσματος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Κορυδαλλού στις 29/4/20

 «Ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές του Κορυδαλλού στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορυδαλλού θεωρεί απαράδεκτη την προσπάθεια της κυβέρνησης να εξαπατήσει, σχετικά με τη διανομή ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Με  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13/4/2020 (ΦΕΚ Α’ 84), στο άρθρο 27 το Υ.ΠΑΙ.Θ ουσιαστικά «πετάει το μπαλάκι» στις Σχολικές Επιτροπές να καλύψουν αυτές τις ανάγκες προμήθειας σε ψηφιακό εξοπλισμό των σχολείων.

Με αυτό τον τρόπο το Υπουργείο, αποποιείται των ευθυνών του, αποσιωπά όλη την προηγούμενη αλληλογραφία με τα σχολεία όπου διαφήμιζε τις δωρεές Η/Υ και μεταθέτει την ευθύνη στους Δήμους  και στα σχολεία.

Το σημαντικότερο είναι ότι από τα χρήματα των σχολείων δεν καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες σε ψηφιακό εξοπλισμό, πολύ δε περισσότερο δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα για την υπόλοιπη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Αυτό οδηγεί τους μαθητές του Κορυδαλλού και όλης της Ελλάδος σε δύο ταχύτητες σε αυτούς που λαμβάνουν εκπαίδευση και σε αυτούς που δεν λαμβάνουν.

Απαιτούμε από το Υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του και να καλύψει άμεσα τις  ανάγκες σε φορητές συσκευές  σε μαθητές και  εκπαιδευτικούς με βάση τα τεχνικά κριτήρια που το ίδιο θα ορίσει. Να λάβουμε υπόψη μας ότι πολλοί μαθητές έχουν χάσει ήδη σημαντικό αριθμό μαθημάτων και καμία άλλη καθυστέρηση δεν δικαιολογείται.

Για το

«μαζί» για τον Κορυδαλλό

Ο Επικεφαλής Νίκος Κατσούλης