Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 30/9/2019

Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2019 15:02

Το «Μαζί»  για τον Κορυδαλλό  και ο Νίκος Κατσούλης ψήφισαν θετικά όλες τις εισηγήσεις που είχαν ως σκοπό την ολοκλήρωση, βελτίωση, επανέναρξη έργων που είναι σε εξέλιξη.

Επίσης ψήφισαν θετικά όλες τις εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων για έργα που βελτιώνουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.  Επισημαίνουμε με αρνητικό πρόσημο τα παρακάτω:

  • Την  απόφαση της πλειοψηφούσας σύμπραξης  να σβηστούν  χρέη του Δήμου Κορυδαλλού προς τις σχολικές επιτροπές (343/31.12.2012 3.872 € και 344 31.12.2012 2.816 € ),  σε μία περίοδο όπου όλοι γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες των σχολείων είναι αυξημένες και η χρηματοδότηση  ανεπαρκής. Αρνητική εντύπωση μας δημιουργήθηκε πως, παρά την σχετική παρέμβαση στο θέμα, δεν υπήρξε τουλάχιστον η δέσμευση για μελλοντική αποκατάσταση.
  •  Την απουσία δέσμευσης από τη δημοτική αρχή  σχετικά με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου ανάπλασης των 88 στρ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από την  άνοιξη. Θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει επαρκής πρόβλεψη για την ασφάλεια, την ηχορύπανση, τα αιωρούμενα σωματίδια κλπ. στο έργο που επηρεάζει τη μεγαλύτερη σχολική κοινότητα του Κορυδαλλού  (1800 μαθητές),  τους κατοίκους της γύρω περιοχής και όσους αθλούνται ή επισκέπτονται τις αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην περιοχή.
  • Έκτακτη εισήγηση  για ενοικίαση τον Οκτώβριο, ίσως και αργότερα, αιθουσών βρεφονηπιακών σταθμών, επικαλούμενοι ότι μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν τη σχετική έλλειψη.  Αυτό έχει συνέπεια στην ποιότητα ζωής αλλά και στον οικογενειακό προγραμματισμό 70 οικογενειών που ακόμα δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του Κορυδαλλού. Επισημάναμε ότι η καθυστερημένη ανταπόκριση της δημοτικής αρχής δεν πρέπει να οδηγήσει σε εκπτώσεις στην υγιεινή και την ασφάλεια των νέων αιθουσών.
  • Την έλλειψη σχεδιασμού και πρωτοβουλιών από την πλευρά της νέας Διοίκησης,

για ένα επίσης ζωτικής σημασίας θέμα, που είναι η έλλειψη πιστοποιημένης πυρασφάλειας σε σχολικά κτίρια.

  • Ζητήσαμε η σχολική κοινότητα να έχει σημαντικότερο ρόλο στη λήψη των αποφάσεων  των σχολικών επιτροπών αλλά λάβαμε άρνηση στο να μειωθεί κατά τι η υπερπλειοψηφία της σύμπραξης.
  • Τέλος στους εκπροσώπους του «μαζί» για τον Κορυδαλλό επιτρέπουν να συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου μόνο σε μία από τις δύο σχολικές επιτροπές κι αυτό αμφίβολο.

Παρά τις προσπάθειές τους θα είμαστε συνέχεια και παντού παρόντες για να ελέγχουμε και να διεκδικούμε.