Υποφήφιοι/ες και μέλη του «μαζί» μοιράζονται τις σκέψεις τους για την πόλη μας